วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน อิสยาห์ 6: 1– 13 “ใคร่ครวญ”

Q1  อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้า 2-3 รอบอีกครั้ง ค่อยๆ ปล่อยให้ความคิดของคุณไหลไปกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้ และพระพรที่คุณได้รับตลอดสัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *