วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน เอเฟซัส 1:15-23 “คำอธิษฐาน”

เนื้อหาที่เปาโลเขียนในพระคัมภีร์ตอนนี้สอดคล้องกับเบื้องหลังของเมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบูชาพระอารเทมิส ซึ่งจากเหตุการณ์จลาจลที่เคยที่เกิดขึ้นในครั้งที่เปาโลไปประกาศที่นั่น (ดูกิจการ 19:23-41 ประกอบ) ทำให้เปาโลไม่หยุดที่จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส รวมทั้งขอบคุณที่พวกเขายังยืนหยัดในความเชื่อ (ข้อ 15-16)

Q1  เปาโลอธิษฐานขอให้พี่น้องที่เมืองเอเฟซัสมีสติปัญญาและความรู้ในเรื่องใดที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถยืนหยัดในความเชื่อ และไม่หันกลับไปนับถือพระอารเทมิสอีก? (ดูข้อ 18-23 ประกอบ)
Q2 อะไรคือสติปัญญาและความรู้ที่คุณอยากมีในวันนี้ เพื่อคุณดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *