วันพุธที่ 4 ธันวาคม กิจการ 19:11-20 “เมืองเอเฟซัส”

ในการเดินทางรอบที่ 3 ของเปาโล ใช้เวลาทั้งหมด 4 ปีด้วยกัน เปาโลเลือกที่จะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสเป็นเมืองแรก และท่านใช้เวลาอยู่ที่นี่ถึง 2 ปี 3 เดือน และที่เอเฟซัสเปาโลได้ทำการอัศจรรย์ด้วยการรักษาโรค และขับไล่ผีที่สิงอยู่ในผู้คน และมีบางคนนำผ้าเช็ดหน้าและผ้ากันเปื้อนของเปาโลไปวางบนตัวคนป่วยและคนถูกผีสิง ผลคือหายป่วยและผีร้ายก็ออกจากคน (ข้อ 11-12)

Q1  มีคนพยายามที่จะเลียนแบบเปาโล ด้วยการอ้างชื่อของพระเยซูในการขับผี ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 15-16)
Q2 ในจำนวนคนที่มาเชื่อพระเยซู มีหลายคนที่เคยยุ่งเกี่ยวกับเวทมนต์คาถา พวกเขาสำแดงความเชื่อด้วยการนำเอาตำราของตนมาเผา ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินก็มากถึง 50,000 เหรียญ สำรวจชีวิตของคุณว่า มีสิ่งของ / ความผิดบาปใด ที่คุณต้องละทิ้ง เพื่อสำแดงถึงความเชื่อของคุณในพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *