เปลี่ยนวันนมัสการสัปดาห์หน้าเป็น วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013 เวลา 19.00 น. ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์

รายการสัปดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2013 เวลา 19.00 น.) ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์

เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ จะไม่มีไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2013 คริสตจักรจึงจะจัดการนมัสการใน
วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 2013 เวลา 19.00 น. ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ แทน งดรวีวารศึกษา นมัสการ แยกไทย-จีน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *