วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม กิจการ 20:17-26 “เอเฟซัส I”

หลังจากออกจากเมืองโตรอัส เปาโลต้องการจะกลับไปเยี่ยมพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสอีก แต่เข้าเมืองไม่ได้เพราะเหตุจลาจล จึงหยุดที่เมืองมิเลทัสแล้วส่งคนไปเชิญพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสมาพบกับท่าน ซึ่งถือว่าเป็นการพบปะครั้งสุดท้ายก่อนที่เปาโลจะสิ้นสุดการเดินทางรอบที่ 3 และกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็ม

Q1  เปาโลได้พูดถึงท่าทีในการรับใช้ของท่านที่เมืองเอเฟซัสอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 19, 20, 24 ประกอบ)
Q2  “แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน” (ข้อ 24) คุณคิดว่า คำพูดประโยคนี้ของเปาโลจะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *