วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม กิจการ 20:27-38 “เอเฟซัส II”

เปาโลรู้ตัวเองดีว่า เขาจะต้องเดินทางกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็ม และตัวเขาจะไม่ได้กลับมาพบหน้าพี่น้องที่เมืองเอเฟซัสอีก ด้วยความเป็นห่วง เปาโลได้หนุนน้ำใจพี่น้องให้อดทนต่อการข่มเหง และระมัดระวังคำสอนผิดที่จะเข้ามาในคริสตจักร ซึ่งจะทำให้พี่น้องหลายคนหลงไป

Q1  นอกจากคำเตือน และคำสั่งสอน เปาโลยังทำอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก สิ่งนั้นคืออะไร? (ดูข้อ 32, 36 ประกอบ)
Q2  เปาโลได้วางแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส คุณคิดว่า คุณจะดำเนินชีวิตที่จะเป็นแบบอย่างในด้านใดบ้าง ต่อพี่น้องในคริสตจักร / ต่อลูกๆ ในครอบครัว?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *