วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม เนหะมีย์ 5:1-19 “อุปสรรคจากภายใน”

เนหะมีย์ไม่เพียงแต่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจากภายนอกเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาจากภายในด้วย เพราะช่วงเวลาในระหว่างการก่อสร้างซ่อมแซมกำแพง เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนอดยาก ไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นผลจากการกันดารอาหาร (ข้อ 3) และการเก็บภาษีที่สูงจากกษัตริย์เปอร์เซีย (ข้อ 4) ผลคือ มีประชาชนจำนวนมากต้องขายที่ดิน จำนองที่นา หยิบยืมเงิน รวมถึงขายลูกไปเป็นทาสเพื่อจะประทังชีวิตให้อยู่รอด

Q1  เนหะมีย์ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางพี่น้องชาวยิวอย่างไร? (ดูข้อ 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19 ประกอบ)
Q2  เนหะมีย์เตือนสติประชาชนว่า “สิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นั้นไม่ดี” และเรียกร้องให้ทุกคนกลับมาดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้า ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณทำสิ่งไม่ดีอะไรอยู่บ้าง? ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะสายเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *