วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม เนหะมีย์ 6:1-19 “อุปสรรคสุดท้ายและความสำเร็จ”

ดูเหมือนว่าสันบาลลัทและโทบีอาห์จะไม่ลดละความพยายามที่จะขัดขวางการก่อสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม ทั้งคู่เปลี่ยนแผนจากการข่มขู่ประชาชน มาจัดการกับเนหะมีย์โดยตรง โดยพยายามที่จะหลอกล่อให้เนหะมีย์ออกมาพบส่วนตัวเพื่อจะฆ่าเนหะมีย์ถึง 6 ครั้งด้วยกัน แต่เนหะมีย์ก็รอดปลอดภัย และนำประชาชนซ่อมแซมกำแพงจนสำเร็จภายใน 52 วัน

Q1  เนหะมีย์ตอบสนองต่อแผนการร้ายของสันบาลลัทและโทบีอาห์ที่มีต่อตนเองอย่างไร? (ดูข้อ 8, 9, 12-14 ประกอบ)
Q2  การซ่อมแซมกำแพงเมืองที่สำเร็จใน 52 วันทำให้ศัตรูของอิสราเอลหวาดกลัว เพราะรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ลองทบทวนถึงความสำเร็จที่ผ่านมาในชีวิตของคุณ และพิจารณาดูว่า พระเจ้าทรงมีส่วนในความสำเร็จเหล่านั้นอย่างไร? ใช้เวลานี้อธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *