วันพุธที่ 18 ธันวาคม มัทธิว 20:1-16 “คนทำงานในสวนองุ่น”

สังคมในปัจจุบันกำลังสอนเราแต่ละคนให้คิดให้ตัดสินใจบนความรู้สึก และความชอบของตัวเองมากขึ้น โดยไม่สนใจความถูกต้อง หรือข้อตกลงที่ได้เขียนไว้ ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าทำให้เกิดความพึงพอใจ บางทีไม่ได้สิ่งที่หวังก็แสดงออกด้วยการก่อม๊อบ ปิดถนน ทำลายข้าวของ ซึ่งบางคนก็บอกว่า นี่เป็นนิสัยใจคอของคนไทยที่ว่า “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้”

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนงานคนแรกไม่พอใจเมื่อได้รับค่าแรง? (ดูข้อ 10-14 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำบทเรียนจากคนงานคนแรก มาปรับปรุงท่าทีในการทำงานของคุณในแต่ละวันอย่างไร?
ปล. เนื้อหาพระคัมภีร์ตอนนี้สอนถึง การคาดหวังสิ่งตอบแทน จากคำถามของเปโตรในมัทธิว 19:27 โดยพระเยซูเตือนสติพวกเขาว่า ทุกคนจะได้รับชีวิตนิรันดร์อยู่แล้ว แต่ถ้าอยากจะได้มากกว่านี้เป็นสิทธิของพระบิดา ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า ใครทำงานมากน้อยกว่ากัน หรือเป็นสาวกมานานกว่ากัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *