รายการสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่ 21 และ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013

วันเสาร์ที่ 21 งานวันคริสตมาสที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รับประทานอาหาร เวลา 17.00 น. นมัสการ เวลา 19.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 22 นมัสการรวมคริสตมาส (งดรวีวารศึกษา) ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 9.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *