วันอังคารที่ 31 ธันวาคม อิสยาห์ 9:6-7 “เด็กคนหนึ่ง”

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา
และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า
ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”
“เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด
เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้
และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้”

Q1  อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้า 2-3 รอบ ค่อยๆ ให้สิ่งที่คุณเรียนรู้ตลอด 10 วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ปรากฏขึ้นในความคิดของคุณ
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า อธิษฐานขอให้คุณรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นตั้งแต่วันนี้จงถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *