วันพฤหัสที่ 2 มกราคม 1 โครินธ์ 13:4-7 คำพูดดีๆ

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ
ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

จากการสำรวจ พบว่า คนเราต้องการคำพูดดีๆ คำพูดหนุนใจถึง 4 ประโยค เพื่อการต่อสู้กับคำพูดแย่ๆ คำพูดตำหนิ 1 ประโยค และมีคนเป็นจำนวนมากที่ถูกทำร้ายด้วยคำพูดที่แย่ๆ หรือ คำตำหนิที่รุนแรง

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนคุณสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่พระคัมภีร์ตอนนี้
Q2  คุณคิดว่า คุณจะใช้ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ในการเริ่มต้นปีนี้อย่างไร ในด้านของการใช้คำพูดที่ดี คำพูดที่หนุนใจผู้อื่น?  ลองคิดถึงคำพูดเหล่านั้น และคนที่คุณจะไปพูดด้วย  ที่สำคัญอย่าลืมไปพูดกับคนๆ นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *