วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 1 โครินธ์ 13:4-7 ความหวังดี ๆ

ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง
ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด
ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ
ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ
และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ จนคุณสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่พระคัมภีร์ตอนนี้
Q2  อะไรคือสิ่งที่คุณคาดหวังในชีวิตสำหรับปีนี้? พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *