วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม โฮเชยา 1:1– 9 “จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า….”

พระเจ้าสั่งให้โฮเชยารับนางโกเมอร์ซึ่งเป็นคนเจ้าชู้ (คาดว่า น่าจะมีอาชีพเป็นหญิงโสเภณี) โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของโฮเชยา เป็นเสมือนกับคำพยากรณ์ที่มีชีวิต เป็นคำอุปมาที่แสนจะเจ็บปวดน่าเศร้า

Q1  ชื่อของลูกสาว “โลรุหะมาห์” (เธอมิได้รับความเมตตา) และ ชื่อลูกชาย “โลอัมมี” (มิใช่ประชากรของเรา) สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและอิสราเอลอย่างไรบ้าง?
Q2  มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “คริสเตียน” มีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า “เยซูองค์น้อยๆ” คุณคิดว่า คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า และดำเนินชีวิตในวันนี้สอดคล้องกับการเป็นเยซูองค์น้อยๆ อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *