วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 1 เปโตร 3:7 “บทบาทของสามี”

หลังจากที่เปโตรได้ให้คำหนุนใจและแนะนำเกี่ยวกับภรรยาแล้ว  ท่านก็กลับพูดถึงบทบาทของสามีที่ควรมีต่อภรรยาของตน แม้ว่าจะมีเพียงข้อเดียวก็ตาม  แต่เป็นสิ่งที่ผู้ชายทำกันไม่ค่อยจะได้

Q1  เปโตรแนะนำถึงสิ่งที่สามีควรจะมี 2 ประการคือ?
Q2  ถ้าคุณเป็นสามี คุณจะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตสมรสอย่างไร? ถ้าคุณเป็นภรรยาคุณจะอธิษฐานเผื่อสามีของคุณในเรื่องนี้อย่างไร? ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน คุณจะอธิษฐานเผื่อตัวคุณเองในฐานะสามีในอนาคต หรือสามีที่คุณจะมีในอนาคตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *