วันอังคารที่ 28 มกราคม 1 เปโตร 4:1-11 “ชีวิตที่เหลืออยู่ในโลก”

คนเรามักจะคิดว่า ชีวิตของตนเองนั้นยืนยาว และไม่คิดว่าจะต้องตายจากโลกนี้ไป แต่ในความเป็นจริงชีวิตเรานั้นไม่ยาวอย่างที่คิด ลองคิดดูว่า ถ้าคนเรามีอายุประมาณ 80 ปี โดยเป็นเป็นช่องๆ 8 ช่อง ดังนี้

10 ปี

20 ปี

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

70 ปี

80 ปี

ถ้าเราอายุ 20 ปี  ก็ดูเหมือนว่า เรายังเหลือเวลาอีกเยอะ

10 ปี

20 ปี

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

70 ปี

80 ปี

แต่ถ้าคุณอายุ 40 ปี คุณมีเวลาเหลือแค่ครึ่งเดียว

10 ปี

20 ปี

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

70 ปี

80 ปี

ถ้าคุณอายุมากกว่า 50 ปี นั้นหมายความ เวลาคุณเหลืออีกไม่มาก

10 ปี

20 ปี

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

70 ปี

80 ปี

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของตนเอง และตามพระประสงค์ของพระเจ้า? (ดูข้อ 3, 4, 7, 8 ประกอบ)
Q2  ตอนนี้คุณเหลือชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไร คุณจะวางแผนชีวิตที่เหลือของคุณตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *