วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 1 เปโตร 5:1-5 จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้า

หลังจากที่เปโตรพูดถึงบทบาทและหน้าที่ในสังคม ในครอบครัว ในคริสตจักร (ระหว่างพี่น้อง)  ตอนนี้เปโตรกลับมาพูดถึงบทบาทของผู้นำคริสตจักร โดยเรียกร้องให้พวกผู้นำคริสตจักรเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าให้ดี

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า “อย่างดี” กับ “ไม่ดี”? (ดูข้อ 2-3)
Q2  ถ้าคุณเป็นผู้นำของคริสตจักร คุณจะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าในคริสตจักรได้อย่างไร? ถ้าคุณเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงดู คุณจะมีใจถ่อม และเชื่อฟังผู้นำของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *