วันพุธที่ 29 มกราคม 1 เปโตร 4:12-19 อย่าประหลาดใจ

ในจดหมายของเปโตร มีการเน้นย้ำเรื่องการต่อสู้ การรับมือกับความทุกข์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้น เพราะการเป็นคริสเตียน  และดูเหมือนว่าเปโตรจะหนุนใจให้เราที่เป็นผู้เชื่อมองเรื่องนี้ว่า เป็นเรื่องปกติ อย่าประหลาดใจ

Q1  เปโตรให้เหตุผลอะไรที่เราไม่ควรจะประหลาดใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากในฐานะที่เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์? (ดูข้อ 12, 13, 14, 16, 19 ประกอบ)
Q2  คุณเคยประสบกับความทุกข์ยากลำบาก เพราะเชื่อพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *