วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 1 เปโตร 5:12-14 บทส่งท้าย

สิลวานัส หรือ สิลาส คือคนที่ถูกเลือกให้เดินทางไปพร้อมกับเปาโลและบารนาบัส (กิจการ 15:22, 40) แต่ตอนนี้สิลาสทำหน้าที่ของผู้ถือจดหมายฉบับนี้ของเปโตร หรือเขาอาจจะเป็นอาลักษณ์ผู้ที่จดบันทึกจดหมายตามคำบอกของเปโตรด้วย

Q1  คุณคิดว่า เปโตรให้ความสำคัญกับจดหมายฉบับนี้มากน้อยแค่ไหน? (ดูคุณลักษณะของสิลวานัส ที่เปโตรบรรยายไว้ในข้อ 12)
Q2  การทำหน้าที่ถือจดหมายของลิสวานัสอาจดูเป็นงานเล็กๆ ไม่ค่อยมีความสำคัญสักเท่าใด  แต่พระเจ้าทรงใช้จดหมายฉบับนี้ของเปโตรเป็นพรมาถึงผู้คนมากมาย มีสิ่งใดที่คุณกำลังทำเพื่อรับใช้พระเจ้า แต่คุณคิดว่า เป็นงานเล็กๆ ไม่มีผลกระทบอะไร ตัวอย่างของลิสวานัสเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับใช้พระเจ้าอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *