วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ มัทธิว 5:43-48 “รักแต่พวกของตน”

ในสังคมไทยปัจจุบัน ค่านิยมเกี่ยวกับการรักแต่พวกของตนเพิ่มสูงขึ้นจนน่ากลัว และมีอยู่ทั่วไปในทุกๆ ชนชั้น และทุกวงการ จนไม่สนใจว่าจะผิดหรือจะถูก ขอแค่ให้คนของเรา คิดเหมือนเรา  คนไหนที่ไม่ใช่คนของเรา คิดไม่เหมือนเรา เท่ากับเป็นศัตรูของเรา

Q1  พระเยซูคริสต์ให้เหตุผลอะไรที่เราต้องรัก (ไม่เกลียดชัง) คนที่ไม่ใช่คนของเรา หรือคิดไม่เหมือนเราด้วย (ศัตรู)?
Q2  คุณจะนำคำสอนของพระเยซูไปใช้เพื่อลดความขัดแย้ง ความแตกแยก ความเกลียดชังที่มีในสังคมอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *