วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ มัทธิว 6:1-6 “หว่านพืชหวังผล”

 

ในสังคมปัจจุบัน มีค่านิยมแบบ “หว่านพืชหวังผล” นั้นมีเพิ่มมากขึ้น ทุกคนต่างเลือกทำ โดยหวังว่าจะได้รับบางอย่างกลับคืนมา ทุกอย่างที่จะได้มาจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรบางอย่าง รวมไปถึงการทำความดี ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ฟรีอีกต่อไป จะทำความดีก็ต่อเมื่อมีคนรู้ มีคนเห็น

Q1  พระเยซูคริสต์เปรียบเทียบ คนที่ทำดี (การปฏิบัติธรรม / การทำทาน / อธิษฐาน) โดยหวังผลตอบแทนเป็นเหมือนคนประเภทใด? (ดูข้อ 2, 5 ประกอบ)
Q2  คุณเคยทำอะไรที่หวังผลเหมือนเป่าแตรข้างหน้าหรือไม่? ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือคุณให้ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนกลับคืนมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *