วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ มัทธิว 5:27-30 “รักสนุก แต่ไม่ผูกพัน”

ในปัจจุบันค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ของหนุ่มสาวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ค่านิยมแบบรักสนุก แต่ไม่ผูกพัน เริ่มมีมากขึ้นในสังคม นั้นหมายความว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน เป็นความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืน เน้นแต่ความชอบ ความสนุก พอตื่นเช้าขึ้นมาทุกสิ่งก็จะถือเหมือนว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต่างคนต่างไป และแน่นอนว่า ค่านิยมแบบนี้ไม่ใช่ค่านิยมของพระคัมภีร์ เพราะมีคำสอนไว้ว่า “อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา”

Q1  การที่พระเยซูคริสต์สอนว่า “ถ้าตาเราทำผิดให้ควักตาทิ้ง และถ้ามือทำผิดให้ตัดมือทิ้ง” พระองค์   ต้องการให้เราทำตามนั้นจริงๆ หรือไม่ หรือว่ามีความหมายอื่นแฝงอยู่?  (ดูข้อ 27, 28 ประกอบ)
Q2  อธิษฐานขอการปกป้องจากพระเจ้าที่จะช่วยเหลือคุณให้ห่างไกลจากความผิดบาปในเรื่องเพศ หรือถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องนี้ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *