วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ โรม 12:1-3 “ใครๆ เขาก็ทำกัน”

ในปัจจุบันค่านิยมการเลียนแบบมีมากขึ้นทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบเรื่องการแต่งกาย  การพูดจา ลักษณะท่าทางต่างๆ ตามดาราหรือนักร้องที่ตนเองชื่นชอบ แต่ดูเหมือนว่า การเลียนแบบไม่ได้หยุดแค่เลียนแบบสิ่งดีๆ แต่รวมไปถึงการเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดีด้วย เวลามีคนมาพูดตักเตือน ก็มักจะพูดว่า “ใครๆ เขาก็ทำกัน”

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้เห็นด้วยกับค่านิยม “ใครๆ เขาก็ทำกัน” หรือไม่? อย่างไร?
Q2  คุณสามารถทำสิ่งอะไรก็ได้ไม่มีใครห้าม แต่สิ่งที่คุณเลือกจะทำเป็น “สิ่งที่ดี” หรือ “ดียอดเยี่ยม” ในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *