วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 1 ซามูเอล 16:1-13 “คนที่พระเจ้าเลือก”

เมื่อกษัตริย์ซาอูลเย่อหยิ่ง ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สั่ง ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ พระเจ้าทรงตัดซาอูล ออกจากการเป็นกษัตริย์  และทรงใช้ซามูเอลให้ไปแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ คือ ดาวิด  แม้ว่าซามูเอลจะรู้สึกเสียดายแทนกษัตริย์ซาอูล  แต่ซามูเอลก็ยังเลือกที่จะทำตามที่พระเจ้าบอก

Q1  พระเจ้าทรงมีวิธีการเลือกกษัตริย์ที่แตกต่างจากวิธีของมนุษย์ (ซามูเอล) อย่างไร? (ดูข้อ 6-7, 12 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าทรงเลือกคุณให้ได้รับความรอด เป็นเพราะสาเหตุใด?  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *