วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 1 ซามูเอล 24:1-22 “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง”

“ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ” นี่คือเนื้อหาบทเพลงที่ชาวเมืองร้องต้อนรับให้กับดาวิดเมื่อกลับจากการทำสงคราม ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้กษัตริย์ซาอูลไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง และหาทางที่จะฆ่าดาวิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทำให้ดาวิดต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ ตามถิ่นทุรกันดาร ต่อมาซาอูลตามไล่ล่าดาวิด และทำให้ดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่าซาอูลถึง 2 ครั้ง แต่ไม่ได้ทำ

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดาวิดไม่ลงมือฆ่ากษัตริย์ซาอูลทั้งๆ ที่มีโอกาส? (ดูข้อ 6, 10,13, 17)
Q2  คุณจะนำสิ่งที่กษัตริย์ซาอูลตรัสในข้อ 17 ที่ว่า “เจ้าชอบธรรมยิ่งกว่าข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดี ในเมื่อข้าได้ตอบแทนเจ้าด้วยความร้าย” ไปใช้อย่างไรในการดำเนินชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *