วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2 เปโตร 2:10-16 “คำสอนผิด II”

เปโตรขยายความมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะและการดำเนินชีวิตของคนที่สอนผิด และคนที่เชื่อในคำสอนที่ผิด ซึ่งเปโตรได้ใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรงในการต่อว่าคนเหล่านี้ แม้กระทั่งเปรียบเทียบว่า คนเหล่านี้เหมือนกับสัตว์เดียรัจฉาน (ข้อ 12)

Q1   ลองเขียนลักษณะของการดำเนินชีวิตของคนที่สอนผิด และผู้ที่เชื่อในคำสอนที่ผิดออกมา? (ดูข้อ 10, 12, 13, 14 ประกอบ)
Q2   คุณคิดว่า ทำไมเปโตรจึงใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงในการต่อว่า คนที่สอนผิดและการดำเนินชีวิตของพวกเขา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *