วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2 เปโตร 3:14-18 “บทสรุป”

หลังจากที่เปโตรได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจ สิ่งที่เป็นความห่วงใยแล้ว ท่านได้หนุนใจอีกครั้งสำหรับการเตรียมตัวเพื่อรับการกลับมาของพระเยซูคริสต์ และการพิพากษาโลกใบนี้ รวมทั้งยังอ้างถึงจดหมายที่เปาโลเขียน และยืนยันว่า ทุกอย่างที่เปโตรและเปาโลเขียนมานั้นเป็นมาจากพระเจ้า (ข้อ 15)

Q1  อะไรคือท่าทีสำหรับผู้ที่เชื่อในการรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์? (ดูข้อ 14, 17, 18 ประกอบ)
Q2  คุณจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการกลับมาของพระเยซูคริสต์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *