วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม ยอห์น 20:24-29 “แต่เชื่อก็เป็นสุข”

โธมัสซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู ได้ชื่อว่า เป็นคนที่จะเชื่อเฉพาะในสิ่งที่ตนเองได้มองเห็น ได้สัมผัส หรือสามารถพิสูจน์ได้เท่านั้น ตอนที่พระเยซูเป็นมาจากความตาย แล้วมีคนมาบอกกับโธมัส แต่เขาก็ไม่เชื่อ และพูดว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูนั้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย”

Q1  คุณคิดว่า จากคำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “อย่าขาดความเชื่อเลย” และ “จงเชื่อเถิด” แสดงให้เห็นถึง ความเชื่อของโธมัสที่ต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร?  (ไม่มีความเชื่อเลย และเต็มไปด้วยความสงสัย หรือ มีความเชื่อแต่ยังสงสัยอยู่)
Q2  คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เอานิ้วแยงไปที่รอยตะปู และสีข้างของพระเยซูคริสต์ แต่ด้วยเหตุผลอะไรที่ยังทำให้คุณยังเชื่อพระเยซู และเป็นสุขอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *