วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม มัทธิว 15:21-28 “ความเชื่อของหญิงผู้เป็นแม่”

เราได้ดูความเชื่อของคนต่างชาติที่เป็นผู้ชายไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูความเชื่อของคนต่างชาติที่เป็นผู้หญิงกันบ้าง ที่สำคัญเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ ซึ่งเธอเข้ามาหาพระเยซูทั้งๆ ที่รู้ว่า เธอนั้นไม่มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ แต่เธอก็ยังมาหาพระองค์ และสุดท้ายเธอก็ได้รับในสิ่งที่เธอปรารถนา นั้นคือ ลูกสาวของเธอหายป่วย

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูจึงยอมรักษาลูกสาวของหญิงชาวต่างชาติคนนี้? (พิจารณาคำสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงคนนี้)
Q2  คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อจากคำพูด และการกระทำของหญิงคนนี้อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *