วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม สุภาษิต 1:1-2 “ปัญญาและวินัย”

สุภาษิตของซาโลมอน พระราชาแห่งอิสราเอล โอรสของดาวิด
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ เพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัย
เข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ คุณคิดว่า ทำไม “ปัญญา” จะต้องมาพร้อมกับ “การมีวินัย”?
Q2  อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะมีปัญญาควบคู่ไปกับการมีวินัยสำหรับการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *