วันอังคารที่ 11 มีนาคม สุภาษิต 1:1-2 “เข้าใจ”

สุภาษิตของซาโลมอน พระราชาแห่งอิสราเอล โอรสของดาวิด
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ เพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวินัย
เข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ คุณคิดว่า “การเข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้” กับ “การรู้ถ้อยคำแห่งความรอบรู้” แตกต่างกันอย่างไร?
Q2  ความหมายของคำว่า ปัญญา ในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึง การมี IQ สูงๆ หรือ การสามารถจดจำข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดได้ หรือแม้แต่การตอบคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ได้ แต่หมายถึง ความสามารถในการนำสิ่งที่เรียนรู้ มาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะมี “ความเข้าใจ” มากกว่า “การรู้ถ้อยคำ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *