วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม สุภาษิต 11:1-6 “ความสัตย์ซื่อ”

ในโลกของการทำงาน ความสัตย์ซื่อเป็นสิ่งที่หาได้ค่อนข้างยาก เพราะปรัชญาในการทำงานคือ ทำอย่างไรก็ได้ให้ของสามารถขายได้ หรืองานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า หรือมียอดขายที่ทะลุเป้าที่วางไว้ การโกหก การบ่ายเบี่ยง การบอกความจริงไม่หมด กลายเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จในการงาน

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้ชี้ให้ถึงความแตกต่างและผลลัพธ์ของ “ความสัตย์ซื่อ” และ “การคดโกง” อย่างไร?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณทำงาน / ค้าขาย บนพื้นฐานของ “ความสัตย์ซื่อ” หรือ “การคดโกง”  อธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลง และเสริมกำลังของคุณที่จะกล้าแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *