วันอังคารที่ 18 มีนาคม เอเฟซัส 6:5-9 “การปฏิบัติต่อเจ้านาย”

ในการทำงานทุกๆ ที่ ส่วนใหญ่จะมีคนที่ถูกเรียกว่า “เจ้านาย” / “เจ้าของ”  และ “ลูกน้อง” / “ลูกจ้าง” มีลูกน้องจำนวนไม่น้อยที่มองเจ้านาย /เจ้าของ เหมือนกับยักษ์ ที่เขี้ยวงอกยาว  พูดจานินทาลับหลัง และที่อยู่ยอมทำงานด้วยก็เพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ หวังโบนัส และรอจังหวะที่จะเปลี่ยนงานใหม่ถ้าได้เงินดีกว่า

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้สอนท่าทีของลูกน้อง / ลูกจ้างที่ควรมีต่อเจ้านาย / เจ้าของอย่างไรบ้าง?
Q2  ถ้าคุณเป็นลูกน้อง / ลูกจ้าง คุณจะนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตการทำงานอย่างไร? ถ้าคุณเป็นเจ้านาย / เจ้าของ ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อลูกน้อง / ลูกจ้างของคุณให้มีท่าทีการทำงานเหมือนในพระคัมภีร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *