วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม กันดารวิถี 8:23-26 “เกษียณอายุ”

ในสังคมไทยของเรา คนทำงานจะเกษียณอายุเมื่อ 60 ปี แต่บางแห่งก็ปรับเวลาเกษียณให้เร็วขึ้นคือ 55 ปี และมีบางคนที่ตั้งเป้าว่าจะเกษียณเร็วขึ้น การวางแผนเกษียณอายุก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนทำงานจะต้องคิดถึง เพื่อเราจะสามารถวางแผนสำหรับอนาคต และปรับตัวให้พร้อมกับสภาพของชีวิตที่จะเปลี่ยนไป

Q1  คนเลวีเริ่มทำงานในเต็นท์นัดพบตั้งแต่อายุกี่ปี? และเกษียณอายุเมื่ออายุกี่ปี?
Q2  คุณวางแผนจะเกษียณจากการทำงานเมื่ออายุเท่าไร? และคุณวางแผนในการดำเนินชีวิตอย่างไรหลังจากนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *