วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม สดุดี 127:1-2 “บ้างาน”

ในสังคมปัจจุบันมีคนไม่น้อยที่ทำงาน 60-70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือมากกว่านั้น โดยคิดว่า การทำงานหนักนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่ตนเองมี และถ้าไม่มีงานทำจะรู้สึกว่า ตนเองด้อยคุณค่า ถ้าไม่ทำงานเยอะ ก็จะรู้สึกผิดต่อตัวเอง และบริษัท สุดท้ายกลายเป็นคนบ้างาน หรือ เสพติดงาน

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้แนวทางในการทำงานอย่างไรบ้าง เพื่อเราจะไม่กลายเป็นคนบ้างาน หรือเสพติดงาน? (สังเกตคำกิริยาต่างๆ)
Q2  ทบทวนการทำงานของคุณว่า มากเกินไปจนทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับคนในครอบครัว หรือทำลายสุขภาพของคุณหรือไม่ อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่คุณจะเรียนรู้จักความพอดี และความเหมาะสมในการทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *