วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม สดุดี 66:16-19 “บ่มไว้ในใจ”

ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่า รักพระเจ้าสุดหัวใจ และมีความเชื่อในพระเจ้าที่เข้มแข็ง เป็นบุคคลที่พระเจ้ารักและทรงมีพระสัญญาว่า จะให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล มีชื่อเสียงใหญ่โต และมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ (2 ซามูเอล 7:1-16) แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าจะทรงตอบทุกคำอธิษฐานของดาวิด

Q1  คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของดาวิด (ข้อ 18) ทั้งๆ ที่ดาวิดมีความเชื่อ (ข้อ17) และพระเจ้าก็ได้ยินคำอธิษฐานของดาวิด (ข้อ 19)?
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า การที่คุณไม่ได้รับคำตอบเมื่ออธิษฐาน เพราะมีสาเหตุเดียวกับดาวิดหรือเปล่า? อะไรคือสิ่งที่คุณ “บ่มไว้ในใจ” ใช้เวลานี้อธิษฐานและขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *