วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ยากอบ 4:1-3 “ขอแล้วไม่ได้”

มีคริสเตียนจำนวนมากที่มักจะอ้างคำพูดของพระเยซูในพระธรรมมัทธิว 7:7-8 ที่กล่าวไว้ว่า  7“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 8เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา” ในการอธิษฐาน แต่สุดท้ายคริสเตียนเหล่านั้นก็พบว่า พระเจ้าไม่ทรงตอบคำอธิษฐานของเขา…

Q1  ยากอบได้บอกถึงสาเหตุอะไร ที่ทำให้พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานของเรา? (สังเกตคำในข้อ 1-3 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า เมื่อคุณอธิษฐานและไม่ได้รับคำตอบ เพราะมีสาเหตุเดียวกับที่ยากอบบอกหรือเปล่า? อะไรคือแรงจูงใจในการอธิษฐานของคุณ ใช้เวลานี้อธิษฐานและขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *