วันอังคารที่ 1 เมษายน ปฐมกาล 15:1-6 “ดูเหมือนไม่มีคำตอบ…I”

อับราฮัมได้ชื่อว่า เป็นบิดาแห่งความเชื่อ เพราะท่านยอมเชื่อฟังพระเจ้าตั้งแต่ยอมออกจากบ้านเกิดเมืองนอนตามที่พระเจ้าบอก ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงนำไปที่ไหน และมีอายุได้ 75 ปี ส่วนนางซาราห์ผู้เป็นภรรยาก็มีอายุ 65 ปี โดยที่ทั้งคู่ไม่มีบุตร แต่พระเจ้าสัญญาว่า จะให้อับราฮัมเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ (ปฐมกาล 12:1-4) นอกจากนี้ท่านยังยอมเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระองค์บอกให้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องถวายบูชาด้วย (ปฐมกาล 22) แต่อับราฮัมก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องคำอธิษฐานที่ดูเหมือนไม่มีคำตอบ….

Q1  ดูเหมือนว่า อับราฮัมได้อธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องของลูกที่จะเกิดมาตามคำสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 12) แต่จากคำพูดของอับราฮัมในข้อ 2-3 ที่ว่า “ยังไม่มีบุตรเลย” “พระองค์มิได้ทรงประทานบุตรให้” สะท้อนให้เห็นถึงความคิด ความรู้สึกของอับราฮัมต่อพระเจ้าในการอธิษฐานเรื่องลูกอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณเคยรู้สึกเหมือนอับราฮัมที่ต้องรอคอยคำตอบจากพระเจ้าไหม คำสัญญาของพระเจ้าในข้อ 5 และการตอบสนองของอับราฮัมในข้อ 6 หนุนใจคุณอย่างไรในคำอธิษฐานของคุณที่ดูเหมือนไม่มีคำตอบจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *