วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 1 พงศาวดาร 17:1-15 “ไม่ใช่เจ้า”

ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าเสมอต้นเสมอปลาย และเป็นคนที่คิดเผื่อพระเจ้าเสมอ หลังจากดาวิดได้เป็นกษัตริย์และทุกอย่างลงตัวแล้ว ดาวิดมองดูพระราชวังของตนเองที่สร้างอย่างใหญ่โต และมองเห็นพลับพลาของพระเจ้าสร้างด้วยหนังสัตว์ ทำให้ท่านมีความปรารถนาอยากจะสร้างพระนิเวศแด่พระเจ้าให้สมเกียรติ และนี่น่าจะเป็นหนึ่งในคำอธิษฐานส่วนตัวของท่านด้วย จนวันหนึ่งท่านได้มีโอกาสคุยกับนาธันถึงสิ่งที่อยู่ในใจ

Q1  พระเจ้าตอบคำอธิษฐานในเรื่องความปรารถนาของดาวิด เกี่ยวกับการสร้างพระวิหารอย่างไร? (ดูข้อ 4, 11-12ประกอบ)
Q2  คุณเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ “ความตั้งใจ” “ความปรารถนาที่ดี” “คำอธิษฐาน” และ “น้ำพระทัยของพระเจ้า” จากชีวิตของดาวิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *