วันเสาร์ที่ 5 เมษายน ฟีลิปปี 4:4-7 “เกินเข้าใจ”

สำหรับคริสเตียน เราถูกสอนให้อธิษฐานในทุกๆ เรื่องกับพระเจ้า แต่หลายๆ ครั้งเราลืมที่สอนกันและกันให้ยอมรับคำตอบที่มาจากพระเจ้าในทุกๆ คำตอบเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นคำตอบว่า “รอก่อน” “ไม่ได้” และ “ได้”

Q1  เมื่อเราอธิษฐาน ไม่เพียงแต่เราจะได้รับคำตอบจากพระเจ้า (“รอ” “ไม่ได้” หรือ “ได้”) ยังมีอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าคำตอบที่เราได้รับจะถูกใจเราหรือไม่ก็ตาม สิ่งนั้นคือ? (ดูข้อ 7 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ข้อ 7 อีกครั้งสัก 2-3 รอบช้าๆ และใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งในสิ่งที่คุณกำลังกังวลและไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าสักที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *