วันจันทร์ที่ 14 เมษายน มาระโก 11:1-11 “พระเยซู – กษัตริย์ที่น่าพิศวง”

ในการเปิดตัวบริษัท เปิดตัวดารานักร้อง หรือ เปิดตัวผู้ที่จะสมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพ มักจะเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ อลังการ สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้านเพื่อทุกคนจะได้ประทับใจ และจดจำภาพลักษณ์ที่ดี ที่สง่า ที่สวยงาม และไม่มีเสียงติฉินนินทา แต่พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเปิดตัวเองในฐานะของกษัตริย์ แต่เป็นการเปิดตัวที่น่าพิศวงมาก

Q1  เหตุผลที่พระเยซูคริสต์ทรงลูกลาเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เพื่อให้เป็นไปตามคำพยากรณ์ในหนังสือเศคาริยาห์ 9:9 ที่ว่า “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา” คุณคิดว่า การที่มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับการเปิดตัวของพระเยซูคริสต์ในฐานะของกษัตริย์ นั้นน่าพิศวงในแง่มุมใดบ้าง?
Q2  ประชาชนต้อนรับพระเยซูคริสต์ในฐานะของกษัตริย์ สรรเสริญพระองค์ เพราะสันติสุขที่พระเยซูนำมาให้พวกเขา คุณก็เป็นคนหนึ่งที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตในฐานะของจอมกษัตริย์ ใช้เวลานี้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสำหรับสันติสุขที่คุณมีในชีวิตวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *