วันอังคารที่ 15 เมษายน มัทธิว 24:1-14 “พระเยซู – ผู้พยากรณ์”

สังคมไทยเป็นอีกสังคมหนึ่งที่เติบโตมาในความเชื่อเรื่องคำพยากรณ์ เรื่องดวง และเรื่องคำทำนาย และก็มีผู้คนมากมายที่ตั้งตนว่า เป็นผู้ที่มีญาณทิพย์ มีความสามารถในเรื่องนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ทำนาย หรือผู้พยากรณ์ในปัจจุบันทำคือ การทำนาย และการทำนายใน “สิ่งที่เราอยากจะรู้” แต่สำหรับพระเยซูคริสต์ การพยากรณ์ของพระองค์ เป็นการทำนายใน “สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้”

Q1  มีคำพยากรณ์อย่างน้อย 5 เรื่องที่พระเยซูคริสต์อยากให้เราได้รู้คือ ? (ดูข้อ 1-2, 4-5, 6-7, 9-12, 13-14 ประกอบ)
Q2  คำพยากรณ์ 1-4 ได้เกิดขึ้นแล้ว คำพยากรณ์ที่ 5 กำลังเกิดขึ้น คุณจะมีส่วนให้คำพยากรณ์ที่ 5 สำเร็จได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *