วันพุธที่ 30 เมษายน ยอห์น 8:1-11 “โอกาส”

โอกาสเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในเรื่องความสัมพันธ์ เพราะโอกาสไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่ายกโทษให้แล้ว แต่ยังแสดงถึงการยอมรับ และการเชื่อมั่นในคนที่กระทำผิดด้วยว่า จะเลิกกระทำในสิ่งที่ผิด และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งโอกาสจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ คนที่ไม่ได้ทำผิดเป็นคนเริ่มต้นก่อน

Q1  อะไรคือความแตกต่างของโอกาสที่หญิงคนนี้ได้รับจาก “ธรรมจารย์และฟาริสี” (ข้อ 3-5) และจาก “พระเยซูคริสต์” (ข้อ 10-11)?
Q2  คุณเคยได้รับโอกาสจากพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง? คุณจะใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับในการให้โอกาสคนอื่นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *