วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม มัทธิว 18:21-35 “ให้อภัย”

การให้อภัยไม่ได้หมายถึง การลืมว่า เกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่การปล่อยให้เวลาผ่านไป ไม่ใช่การไม่สนใจความผิดที่คนอื่นทำกับเรา หรือการคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่สำคัญไม่มีคุณค่าให้คิด แต่เป็นการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดการกับความรู้สึกเจ็บปวด การผูกใจเจ็บ และไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินกระทำสิ่งที่ผิดต่อบุคคลที่ทำผิดกับเรา

Q1  อะไรคือเคล็ดลับในการให้อภัยผู้อื่น? (ดูข้อ 27, 33, 35 ประกอบ)
Q2  ตัวอย่างของทาสคนแรกที่ไม่ยอมให้อภัยเตือนสติคุณอย่างไรในการให้อภัยคนอื่น โดยเฉพาะการให้อภัยพี่น้องในคริสตจักร หรือคนในครอบครัวของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *