วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม มัทธิว 5:21-26 “ขอโทษ”

“ขอโทษ” ดูเหมือนว่า เป็นคำเล็กๆ คำหนึ่ง แต่เป็นอีกคำหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมาในเรื่องการให้โอกาส และการให้อภัย การขอโทษเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจในการกระทำที่ได้ทำลงไป เป็นการขอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและทำในสิ่งที่ถูกต้อง และที่สำคัญการขอโทษจะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งตามมานั้นคือ “การให้อภัย”

Q1  คำว่า “โกรธพี่น้อง” “อ้ายโง่” “เหตุขัดเคือง” “คืนดี” “ปรองดอง” เกี่ยวข้องอะไรกับ การขอโทษ และการให้อภัย?
Q2  เราถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เพื่อขอโทษพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เราทำผิดพลาดไป และเพื่อเราจะกลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณมีสิ่งใดที่ต้องขอโทษ และขอโอกาสจากพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *