วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม กาลาเทีย 5:13-15 “รักผู้อื่น”

ความรักยังเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอันดับที่หนึ่ง และผลักดันให้คนเราทำในหลายๆ เรื่องที่ยากให้สำเร็จได้ พระเยซูเองก็พูดถึงเรื่องของ “ความรัก” และ “บทบัญญัติ” (การกระทำ) ออกเป็น 2 ข้อใหญ่คือ “การรักพระเจ้า” และ “การรักเพื่อนบ้าน” ซึ่งบัญญัติทั้ง 2 ข้อมีความเกี่ยวข้องกันอย่างน่าสนใจนั้นคือ ถ้าคุณบอกว่า คุณรักพระเจ้า คุณจะต้องรักผู้อื่นด้วย!

Q1  คำว่า “เสรีภาพ” เกี่ยวข้องอะไรกับ “การรักคนอื่น” และ “การไม่กัดกินเนื้อกันและกัน” ?
Q2  “จงระวังให้ดี เกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆ กัน” เตือนสติคุณในเรื่อง ความขัดแย้ง การให้โอกาส และการให้อภัย ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *