วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 1:1-11 “คำสอนผิด & ธรรมบัญญัติ I”

เปาโลเรียกทิโมธีว่า “เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อ” ทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้นของทั้งสองคน ทั้งในด้านสนิทสนม และด้านจิตวิญญาณ รวมถึงความเชื่อที่ถูกต้องของทิโมธี ซึ่งก็สอดคล้องกับภารกิจที่มอบหมายให้คือ ปัญหาเรื่องคำสอนผิดในเมืองเอเฟซัส

Q1  คำสอนผิดที่เกิดขึ้นในเมืองเอเฟซัสส่งผลอย่างไรต่อความเชื่อ และการดำเนินชีวิตของพี่น้องที่นั่น? (ดูข้อ 4, 5, 6, 7 ประกอบ)
Q2  คุณกำลังเผชิญหน้ากับคำสอนผิดใดบ้างในสังคม และคำสอนเหล่านั้นทำให้คุณห่างไกลจากพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *