วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 3:1-7 “ผู้ปกครอง”

คำว่า ผู้ปกครอง นั้นรากศัพท์เดิมมาจากภาษากรีก 2 คำ คำแรก คือ “Epicopos” ซึ่งมีความหมายว่าเป็น “ผู้ดูแลคริสตจักร” คำที่สอง คือ “Elder}” ซึ่งแปลว่าผู้มีวัยวุฒิหรือสูงอายุหรือคนที่มีวุฒิภาวะ (Mature) โดยหน้าที่หลักของผู้ปกครองจะเน้นในเรื่องของการดูแลฝ่ายจิตวิญญาน

Q1  เปาโลได้บอกถึงคุณลักษณะของคนที่จะเป็นผู้ปกครองไว้อย่างไรบ้าง?
Q2  จากประโยคที่ว่า “ผู้ที่ปรารถนาหน้าที่ปกครองดูแลคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ” คุณคิดว่า คุณจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระคุณเพิ่มมากขึ้นอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *