วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 2:8-15 “ท่าทีในใจ”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลกำลังพูดถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี โดยยกตัวอย่างของผู้ชายโดยใช้ภาพของการอธิษฐาน ซึ่งในเวลานั้นจะต้องยืนขึ้น และชูมือ เพื่อทุกคนจะได้เห็น และยกตัวอย่างของผู้หญิงโดยใช้ภาพของการแต่งกาย ที่พิถีพิถันกับการแต่งตัว การใส่เครื่องประดับ

Q1  เปาโลไม่ได้ตำหนิเรื่องการยืนขึ้น และชูมืออธิษฐาน หรือ การพิถีพิถันในการแต่งกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นจากภายนอก แต่สิ่งที่เปาโลอยากให้ผู้ที่เชื่อให้ความสำคัญคือ “ท่าทีที่อยู่ในใจ” สิ่งนั้นคือ? (ดูข้อ 8, 10 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำคำสอนเกี่ยวกับ “ท่าทีที่อยู่ในใจ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้สำหรับการไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *