วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม ปฐมกาล 16:1-16 “ผู้หญิงที่เย่อหยิ่ง”

นางฮาการ์เป็นทาสรับใช้นางซารายผู้เป็นนายหญิงของเธอเป็นเวลานาน เธอน่าจะเป็นทาสที่ดี ที่ถ่อมใจ เคารพเจ้านาย จนได้รับความชอบความไว้วางใจ และเป็นที่รักของนางซาราย จนถึงขนาดที่ว่า นางซารายยอมให้อับราฮัมเข้าหาเพื่อจะมีบุตรสืบตระกูล แต่เมื่อนางฮาการ์ตั้งครรภ์ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป….

Q1  เกิดอะไรขึ้นเมื่อนางฮาการ์ตั้งครรภ์? ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 4, 6, 8-9 ประกอบ)
Q2  สิ่งที่เกิดขึ้นกับนางฮาการ์สอดคล้องกับสุภาษิต 11:2 ที่ว่า “เมื่อความเย่อหยิ่งมาถึง ความหยามน้ำหน้าก็มาด้วย แต่ปัญญาอยู่กับคนใจถ่อม” คุณจะนำบทเรียนของนางฮาการ์มาใช้ในชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *